म आँटिलो र हिम्मतवाली छु – शिल्पा पोखरेल

तपाइँसँग सबैभन्दा बहुमुल्य वस्तु के छ ? – मोबाइल फोन । यदि घर छाडेर जानुपर्दा एउटा वस्तु मात्र लिएर जानू परे के लैजानुहुन्छ ? – मोबाइल फोन नै हो । तपाइँलाई आफ्नो...