कतै 3D Design र 3D Animation movie अन्तर्गत Graphic Design कोर्स सिक्न त छुट्नु भएको छैन नि?

के तपाईं Lockdown मा पनि घरबाटै काम गरेर आत्मनिर्भर बन्न चाहानु हुन्छ? कतै 3D Design र 3D Animation movie अन्तर्गत Graphic Design कोर्स सिक्न त छुट्नु भएको छैन नि? छ भने आजै...