आफैंलाई माया गरे/नगरेको कसरी थाहा पाउने ? जाँच्ने १४ उपाय

खासमा हामीले आफूलाई आफैंले प्रेम गर्नुपर्छ। जब हामी आफैंलाई प्रेम गर्न थाल्छौं, जीवनले सही र सन्तुलित बाटो समात्छ। हामीमा उत्साह जाग्छ, उमंग जाग्छ, खुसी जाग्छ। हामी आफैंलाई ख्याल गर्न थाल्छौं। आफ्नो खुसी...