Читання Та Запис Файлів Fileinputstream Та Fileoutputstream

Якщо файл не може бути відкритий, наприклад, вказаним шляхом такого файлу не існує, то генерується виняток FileNotFoundException . По суті, можна і не закривати файл, він закриється сам, однак за специфікацією, якщо...