शिक्षण अस्पतालको विजोक, शौचालयमा चुकल समेत छैन । मोदीको चाकडीकी जनकपुरको सफाई ?

शिक्षण अस्पतालको विजोक, शौचालयमा चुकल समेत छैन । मोदीको चाकडीकी जनकपुरको सफाई ?- SIDHA KURA JANATA SANGA !! EPISODE 219

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.