मलाइ स्वास्नी तिमीलाई पोइ चाहिएको… घम्सा घम्सी दोहोरि (Live Dohori )

मलाइ स्वास्नी तिमीलाई पोइ चाहिएको… घम्सा घम्सी दोहोरि Live Dohori at 3rd Gulmi Mahotsav