बुद्धिसागरको उपन्यास “फिरफिरे” बारेमा

उपन्यास: फिरफिरे लेखक: बुद्विसागर चपाईँ प्रकाशक: 𝚏𝚒𝚗𝚎 𝚙𝚛𝚒𝚗𝚝 𝚙𝚞𝚋𝚕𝚒𝚌𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 प्रकाशित मिति :असाेज 2072 (मदनपुरस्कारकाे निम्ति छनाेटमा पर्न सफल) कुल पन्ना:534 मुल्य: 542 मात्र युवा सर्जक बुद्विसागर चपाईँकाे प्रस्तुति हाे, उपन्यास फिरफिरे ।...