डिभोर्सी प्रेम

अलिअलि त दिँदै थिई । दिँदा दिँदै फ्याट्टै रिप्लाई दिन छोडी । गरेको फोन उठाउन छोडी । मैले सेन्ड गरेको म्यासेज सिन हुन छोड्यो । घरी घरी त पठाएको म्यासेज सेन्ड समेत...