नेपाली पप र्यापमै पहिलो पटक आयो अचम्मको देश प्रेमी गीत “हेर्नुहोस”

नेपाली पप रयाप गीत बजारमा शुभारम्भ डिजिटल म्युजिकले बजारमा ल्यएको छ । (हेर्नुहोस् )