नेपाली पप र्यापमै पहिलो पटक आयो अचम्मको देश प्रेमी गीत “हेर्नुहोस”

नेपाली पप रयाप गीत बजारमा शुभारम्भ डिजिटल म्युजिकले बजारमा ल्यएको छ । (हेर्नुहोस् )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.