Friday , April 27 2018
Breaking News

नेपालको भविष्यवार्णी बताउने अलौकिक सबिता माता किन रिसाउनु भयो यसरी ?

कहीलेकॉही मॉनिस हो रिष त ऊठ्ने नै हो तर मॉनिसको भावना भनेको बुझ्ने मॉनिसले नै हो तेसैले हामीहरुले कुरा बुझ्ने भनेको मॉनिसको हो र सबै समॉन रुपये लिनुपर्छ र सबैको लागी समॉन हुनुपर्छ यो मेरो धर्म हो कसैको नराम्रो शब्दहरुले रोकेर,बोलेर केही हुने हैन र गर्नेपनी केही हैन यो सन्सार नेपालको भलो चाहाने मँ सबैको भलो चाहान्छु र सबैको कल्याण होश।।

मलाई एऊटा कुरा लेख्न मन लाग्यो मैले आजभन्दा ११ दिन अगाडी पूर्व प्रधानमन्त्री मॉधव कुमॉर नेपाल लाई फ़ोन गरेर अब केही परिवर्तन आऊदै छ देशमॉ र त्यसमॉ पनी केही तेस्तो पाटीहरु मिल्ने देखेछु भनेकी थिए पहीला बाटै राजनीतिक संकट आऊछ यो दुई हजार चौरहतर साल भनेको पनि सबैलाई याद होला यी राजनीतिक कुराहरु पनी भविष्यबाणी तर्फ गएका छन र जॉनेवाला छन, अब हेर्दै जानुहोला समय संकटको देखिन्छ र जनताहरुले हो पाऊने त दुख हुनपनि आज यस्तै नै भयो।जताततै समॉचारहरु हेर्न पाएका छौँ र अब केही समय सुरु हुन थालेको देखिन्छ संकटहरु पनी आऊने र केही बिद्रोह हुन सक्ने संकेत देखिन्छ तर समस्याहरु संगै आऊने छन् र तेसै क्रममॉ कॉंग्रेस को पुर्व मन्त्री कमला पन्त संग पनी मैले यही क़ुरा जानकारी गराएकी थिए र अब केही समय कॉंग्रेस को राम्रो समय आऊने भनेर पनि यहाँ बिभिन्न मॉनिहरुको बिभिन्न बिचारहरु छन् जयहोश सबैको जय हिन्दुरास्ट तथा पुरानै पुस्तामॉ जाने योग छ नेपाल।।

Leave a Reply