Tuesday , March 20 2018
Breaking News

जेठी छोरीलाई भर्खर भर्खर स्कुल राखेको थिए । साथी पनि बनि सकेको थियो ।

जेठी छोरीलाई भर्खर भर्खर स्कुल राखेको थिए । साथी पनि बनि सकेको थियो । एकदिन साथी संग पर स्कुलको छेउमा खेल्न पुगेछ । कसले हो कसले बिचरी मेरी छोरीलाई झाडी तिर लगेर कानको मुन्द्री खोसेर लगेछ । बिचरी त्यो सानी बच्ची कती डराइ होली । हामी पनि डरायौ । चार हात खट्टा टेकेर आइछ । हाम्रो परिवार तेती धेरै डराएको पहिलो पटक होला । त्यस पछि त बाजेबाजैले छोडदै नछोडने स्कुलमा पनि हेर्न जाने ।
जेठी छोरीलाई भर्खर भर्खर स्कुल राखेको थिए । साथी पनि बनि सकेको थियो । एकदिन साथी संग पर स्कुलको छेउमा खेल्न पुगेछ । कसले हो कसले बिचरी मेरी छोरीलाई झाडी तिर लगेर कानको मुन्द्री खोसेर लगेछ । बिचरी त्यो सानी बच्ची कती डराइ होली । हामी पनि डरायौ । चार हात खट्टा टेकेर आइछ । हाम्रो परिवार तेती धेरै डराएको पहिलो पटक होला । त्यस पछि त बाजेबाजैले छोडदै नछोडने स्कुलमा पनि हेर्न जाने ।
हेरौ भिडियो

Leave a Reply