Saturday , March 24 2018
Breaking News

माता जी का केहि स्टाटस हरु तपाई को जीवनमा परिवर्तन लेउने छन् !!

“आजभोलीका मॉन्छेहरु सजिलै सँग मॉयाको सुन्दर जालोमॉ फसेर ऑफ्नो ज्यान समेत गुमॉऊनु परेको छ र पैसाको लागी मानिसले हरेक बाहाना बनाऊछ र बनाऊने नै रहेछ सचेत रहनु होला यो समॉज कहॉ छ?तपाईहरु ऑफु जानी जानी जालमॉ नपर्नु होला।।।
“हरेक मॉनिसहरुलाई दशा लागेपछी सम्झिने ठाऊ हुने रहेछ मॉताहरु अनी ज्योतिषहरुकोमॉ अनी भरसक सबै मन्दिर हरुको दर्शन गरेपछी मन शान्त हुने भएकोले भक्तहरुको ऑफ्नो मन को भाब हरु लेखेकी हु अन्यथा भए मॉफी दिनु होला।”

Leave a Reply