Saturday , December 16 2017
Breaking News

हेर्नुहोस अनि आफन्त हरुलाई शेयर गर्नु होला नि ? पछुतो होला नि ?

हेर्नुहोस अनि आफन्त हरुलाई शेयर गर्नु होला नि ? पछुतो होला नि ? यो म्यादी को सिङा तातोपानी हो र म्यादी बेनि देखि बस मा 30 मिनेट लाग्छ

Leave a Reply

%d bloggers like this: