Sunday , December 17 2017
Breaking News

गाउ घरको याद झल्काउने भिडियो

गाउ घर को याद झल्काउने भिडियो : यो भिडियो रिडी गुल्मी यम बहादुर पौडेल घरमा बर्त बन्धन / लाख बत्ति पुजा भै रहेको बेला खिचिएको हो …. भिडियो हेरी सके पछी लाइक र कमेन्ट गर्न न बिर्सनु होला …
हेरौ उक्त भिडियो !!

Leave a Reply

%d bloggers like this: