Sunday , October 22 2017
Breaking News

पसुपती शर्मा मलै जापान पनि यहि अमेरिका पनि यहि हो भन्ने गित गाउछन तर आफै बडि बिदेश घुम्छन भनेसी पछि

पसुपती शर्मा मलै जापान पनि यहि अमेरिका पनि यहि हो भन्ने गित गाउछन तर आफै बडि बिदेश घुम्छन भनेसी पछि

Leave a Reply