Breaking News

नेपाली ले चिन मा ड्रोन उडाएर खिचेको चिन को ड्रोन भिडियो

लाज पचाका नेता हरु ,चिन हजारौ पटक आइजाई गर्छन तर चिन को बिकाश देखेर की सिक्ने भएनन् .ल हेरौ छिमेकि मुलुक चिन को बिकाश ! नेपाली ले चिन मा ड्रोन उडाएर खिचेको चिन को ड्रोन भिडियो

Leave a Reply

%d bloggers like this: