Thursday , March 22 2018
Breaking News

Namaste Europe Episode 221

4.लाप्राकमा निमार्ण भई रहेको नमुना बस्ती को निमार्ण कार्यमा ढिलाई ? मौसम विकटता र गांउलेहरुको करिब करिब शुन्य सहयोग ?
5.काठमाण्डुमा बनिरहेको हेडक्वाटरमा चन्दा दाताहरुको आगमन र चासो बढदो । निर्माण कार्य सन्तोषजनक ।

Leave a Reply