Wednesday , November 22 2017
Breaking News

तपाई को नम्बर मैले सपनीमा भेटे पछि मैले फोन गरे – अलौकिक शक्ति पाएकी माताको भबिष्यवार्णी भिडियो

तपाई को नम्बर मैले सपनीमा भेटे पछि मैले फोन गरे : हेर्नुहोस लाइव कुराकानी अनुषा पौडेल संग अलौकिक शक्ति पाएकी माताको भबिष्यवार्णी। ………भिडियो
Sabita Saru Sharma Acharya Anusha Poudel

Leave a Reply