Monday , February 19 2018
Breaking News

Mera Baa Aama Episode 24 – यो त निस्वार्थ माया गर्ने बाबा आमाको हो

यो भावना न नाफाको हो न नोक्सानको । यो त निस्वार्थ माया गर्ने बाबा आमाको हो । त्यसैले त होला भगवान भन्दा पहिले आमाको नाम लिइन्छ । माता पिता एवम् गुरुदेव ।

Leave a Reply

%d bloggers like this: