Monday , February 19 2018
Breaking News

धेरैले भन्नु हुन्छ भाईको आवाजमा गन्धर्व टोन छ !! एउटा साराङीको गित By Surya Khadka

धेरैले भन्नु हुन्छ भाईको आवाजमा गन्धर्व टोन छ !! एउटा साराङीको गित By Surya Khadka
Video source : Surya Khadka Facebook
Edited by : Tika Adhikari
Photo Credit : Surya Khadka Facebook
Video and photos composed with permission
धेरैले भन्नु हुन्छ भाईको आवाजमा गन्धर्व टोन छ एउटा साराङीको धुनमा मात्र गीत गाउनुहोस् (आज आमा/बाबाको यस्तो गीत बन्यो यो गीत गाउदा कस्तो होला भन्दिनुन है..!

Leave a Reply

%d bloggers like this: